top of page

Maihandog ng mahusay at maagap ang mga kinakailangang serbisyo at programa upang maiangat ang antas ng kabuhayan at uri ng pamumuhay ng bawat Treceño.

Mission

Lungsod na may mataas na antas ng pamumuhay at sentro ng kalakalan ng Cavite, Treceñong makadiyos, tumatalima sa batas handa sa pandaigdigang larangan at pagbabago, mapayapa, maunlad at maayos na kapaligiran sa ilalim ng mahusay, mapagkalinga at patas na pamunuan.

Vision

Please reload

bottom of page